Face-to-face Basis GMAT cursus

GMAT training: 2 sessies van 2.0 uur

Onze face-to-face Basis GMAT cursus bestaat uit 2 avondsessies. De cursus omvat een herhaling van de basis van de wiskunde die je nodig hebt om een goede score te behalen op de GMAT. Is het alweer even geleden dat je wiskunde gevolgd hebt, is de kennis enigszins weg gezakt of ben je onzeker of je alles nog wel weet? In beide sessies herhalen we de theorie en oefenen we zo veel mogelijk opgaven. In iedere sessie behandelen we verschillende onderwerpen, dus je kunt inspringen op ieder moment. Ons advies is om minimaal 2 weken tussen deze cursus en de Quantitative cursus te houden, zodat je de basis je echt eigen kunt maken voordat je je richt op de vervolgcursus.

GMAT regels & toepassingen

Onze GMAT cursus is gebaseerd op onze ervaring met het onderwijzen van meer dan 1500 studenten en professionals sinds 2009. De cursus bestaat uit een gebalanceerde mix van regels en toepassingen, en het oefenen van veel vragen. Het doel van onze cursus is om je de snelste oplossingsmethode te leren voor elk type GMAT vraag, waarbij het zeer belangrijk is om de basis goed onder de knie te hebben. Onze bijeenkomsten zijn erg interactief en we moedigen je aan om veel vragen te stellen.

Overzicht van sessies

Soorten GMAT vragen: Problemen oplossen & Data Sufficiency

Ongeveer tweederde van de GMAT vragen zijn in de Probleem Oplossende format, terwijl een derde van de vragen in de Data Sufficiency format zijn. Zulke vragen vragen om een speciale aanpak aangezien je ze vaak efficiënter kunt oplossen door kwalitatieve en logische redeneringen dan door langdradige berekeningen. We beginnen sessie 1 met het aanleren van belangrijke Data Sufficiency valkuilen.

Number properties onderwerpen

✓ Deelbaarheid & priemgetallen
✓ Oneven getallen & even getallen
✓ Positieven & negatieven
✓ Combinatoriek
✓ Waarschijnlijkheid

Algebra onderwerpen

✓ Lineaire vergelijkingen
✓ Exponenten
✓ Worteltreken
✓ Kwadratische vergelijkingen
✓ Formules
✓ Ongelijkheden

In deze sessie maken we ook een begin met vergelijkingen oplossen. We oefenen met lineaire vergelijkingen, maar ook oefenen we wat trucjes met kwadratische vergelijkingen. In de Quantitative cursus gaan we hier nog dieper op in. Het belangrijkste van deze sessies is dat er heel veel geoefend wordt en dat er zo veel mogelijk vragen beantwoord worden.

Onderwerpen:

✓ Regels en toepassingen van positieve & negatieve getallen
✓ Regels en toepassingen van exponenten
✓ Vergelijkingen oplossen