Wat is de GMAT?

Graduate Management Admission Test

De Graduate Management Admission Test (GMAT) is een computertest die door universiteiten en business schools wordt gebruikt om studenten te selecteren voor (pre-)Master en MBA opleidingen. De GMAT duurt 3.5 uur en bestaat uit vier onderdelen. Waarvan de Quantitative en Verbal Section de belangrijkste zijn: je totale GMAT score van 200-800 wordt namelijk alleen door deze secties bepaald.

Voorbereiding

Over het algemeen zijn onze studenten gemiddeld 6 tot 8 weken full-time aan het studeren voor de GMAT. Tijdens deze period volgen ze meestal een face-to-face cursus bij ons in de avond uren en studeren ze zelf nog minstens 6 uur per dag. Ga er dus vanuit dat je het gemiddeld 30/35 uur per week moet studeren voor de GMAT.

Wij zijn hier om je te helpen met de voorbereiding voor het Quantitative en Verbal deel met onze face-to-face Quant en online cursussen. Tijdens de lessen behandelen we het wiskundige deel, en online kun je Verbal en Quant videolessen volgen. Je krijgt 6 maanden toegang tot ons online platform als je je hier inschrijft voor 1 van onze cursussen. De studiebelasting voor onze cursussen (inclusief huiswerk) is ongeveer 5 uur per week. Dit betekent dat 30 uur zelfstudie per week nodig is om het beste uit jezelf te halen.

Essay schrijven | 30 minuten | score: 0-6

Je begint je GMAT met het schrijven van een kort essay over een algemeen onderwerp dat je krijgt aangeboden. Dit onderdeel test je vermogen om je argumenten en gedachten helder uit te drukken. We adviseren je om je essay te structureren in vijf paragrafen: begin met een korte introductie, werk dan drie argumenten uit, en eindig je essay met een conclusie. De meeste universiteiten (behalve de UM) zien je score op dit onderdeel niet als doorslaggevend.

12 datavragen | 30 minuten | score: 1-8

In dit onderdeel beantwoord je 12 multiple choice vragen over informatie die aan je wordt gepresenteerd in tabellen en grafieken. De IR Section test je vermogen om data te interpreteren, wat een belangrijke vaardigheid is voor managers en business studenten. Aangezien dit onderdeel recent is geïntroduceerd (juni 2012), besteden universiteiten er geen speciale aandacht aan. In onze GMAT cursus besteden we enige tijd aan deze sectie: de Quantitative Section is echter een stuk belangrijker.

31 wiskundevragen | 62 minuten | score: score: 0-60

Dit onderdeel toetst je wiskundekennis en je vermogen om abstracte kwantitatieve problemen op te lossen. De Quantitative Section en de Verbal Section bepalen samen je totale GMAT score van 200-800. Je beantwoordt 37 multiple choice vragen in het zogenoemde Problem Solving and Data Sufficiency format. Aangezien je slechts 2 minuten per vraag hebt, is het belangrijk dat je precies weet welke wiskundige methode of short-cut je moet toepassen.

36 taalvragen | 65 minuten | score: score: 0-60

De Verbal Section toetst je vermogen om betekenis uit teksten te halen en relaties te herkennen tussen woorden en zinsdelen. Je beantwoordt 41 multiple choice vragen in drie verschillende formats: Reading Comprehension, Critical Reasoning en Sentence Correction. In onze online GMAT cursus worden al deze vraagtypen uitgebreid behandeld: we besteden met name aandacht aan allerlei Engelse grammaticale subtiliteiten die voor Nederlanders vaak pittig zijn.

Totale GMAT score:200-800

Je scores op de Quantitative en Verbal Section worden gecombineerd tot een totale GMAT score op een schaal van 200-800. Het is dus erg belangrijk dat je je studie tijd vooral besteed aan deze twee onderdelen. De meeste Nederlandse universiteiten gebruiken 550 of 600 als toelatingscriterium. Topuniversiteiten in de VS vereisen een score boven 700. De volgende percentages horen bij deze scores (zie ook de percentielscores):

GMAT 550 = 49%
GMAT 600 = 64%
GMAT 650 = 79%
GMAT 700 = 90%

Percentielscores: 0-100%

Je scores op de vier onderdelen worden ook uitgedrukt in percentielscores. Je percentielscore is het percentage geteste personen dat lager scoort dan jij. Bijvoorbeeld: een percentielscore van 80% betekent dat jij tot de top 20% behoort van alle geteste personen wereldwijd.