Quantitatieve cursus

Wiskundige GMAT onderwerpen

In elke sessie bespreken we andere wiskundige GMAT onderwerpen (zie hieronder). Je ontvangt een cursusschema over wat je moet voorbereiden voor elke sessie. Is het alweer even geleden dat je wiskunde gevolgd hebt, is de kennis enigszins weg gezakt of ben je onzeker of je alles nog wel weet? We raden al onze cursisten ten zeerste aan om eerst een solide basis te hebben voor de Quantitative cursus te volgen. Doe hier onze pre-test om te testen hoe het met jouw basics staat.

GMAT theorie, strategie & oefening

Onze GMAT cursus is gebaseerd op onze ervaring met het onderwijzen van meer dan 1500 studenten en professionals sinds 2009. De cursus bestaat uit een gebalanceerde mix van theorie, strategie, short-cuts en het oefenen van GMAT vragen. We focussen in het bijzonder op belangrijke valkuilen en typische “GMAT fouten” die je score naar beneden halen. Voor elk GMAT onderwerp combineren we de theorie met het oplossen en het bespreken van relevante GMAT vragen.

GMAT training: 4 sessies van 3 uur

Onze face-to-face Quantitatieve GMAT cursus bestaat uit 4 avondsessies. De cursus omvat alle kwantitatieve GMAT onderwerpen en focust op strategische vraagstukken. We leren je belangrijke wiskundige short-cuts en oefenen representatieve GMAT vragen tijdens de sessies. Het doel van onze cursus is om je de snelste oplossingsmethode te leren voor elk type GMAT vraag. Onze bijeenkomsten zijn erg interactief en we moedigen je aan om veel vragen te stellen.

Overzicht Sessies

Soorten GMAT vragen: Problemen oplossen & Data Sufficiency

Ongeveer tweederde van de GMAT vragen zijn in de Probleem Oplossende format, terwijl een derde van de vragen in de Data Sufficiency format zijn. Zulke vragen vragen om een speciale aanpak aangezien je ze vaak efficiënter kunt oplossen door kwalitatieve en logische redeneringen dan door langdradige berekeningen. We beginnen sessie 1 met het aanleren van belangrijke Data Sufficiency valkuilen.

Number properties onderwerpen

✓ Deelbaarheid & priemgetallen
✓ Oneven getallen & even getallen
✓ Positieven & negatieven
✓ Combinatoriek
✓ Waarschijnlijkheid

Algebra onderwerpen

✓ Lineaire vergelijkingen
✓ Exponenten
✓ Worteltreken
✓ Kwadratische vergelijkingen
✓ Formules
✓ Ongelijkheden

Breuken/Decimalen/Procenten onderwerpen

✓ Nummers & decimalen
✓ Breuken
✓ Procenten
✓ Verhoudingen

Geometrische onderwerpen

✓ Veelhoeken
✓ Driehoeken & diagonalen
✓ Cirkels & cilinders
✓ Lijnen & hoeken
✓ Coördinatenvlak

GMAT strategie & short-cuts

Onze cursus behandelt belangrijke GMAT valkuilen en short-cuts om die te vermijden. We willen echter benadrukken dat een hoge GMAT score niet haalbaar is door alleen een aantal “trucjes” te kennen. Je theoretische kennis van de GMAT stof is het fundament van je voorbereiding: je krijgt daarom een cursusschema waarin precies staat welke theorie je voor welke sessie moet voorbereiden.

5 strategische short-cuts

De driehoeken in de GMAT zijn erg vaak een van de drie zogenoemde “standaard driehoeken”, zoals de 3-4-5 driehoek. Het is efficiënter om deze standaard driehoeken te onthouden dan de Pythagorische theorie toe te passen. Je zult ongeveer een halve minuut per driehoekvraag overhouden, wat bijdraagt aan het creëren van tijd om een andere vraag correct te beantwoorden aan het einde van je test.

GMAT vragen met ongelijkheden (“groter dan” of “kleiner dan”) behelzen gewoonlijk twee ongelijkheden die vergeleken moeten worden met elkaar. Op de middelbare school heb je waarschijnlijk geleerd om ze in verschillende gevallen te delen.

Dit kost echter waardevolle tijd en de kans op rekenfouten is redelijk groot. Het is beter om direct “de ongelijkheden op te tellen”: dit vermindert de informatie tot één ongelijkheid. Deze strategie leidt je snel naar het juiste antwoord, bespaart tijd en voorkomt mogelijke fouten.

Zogenoemde Word Problemen kunnen worden opgelost op twee manieren: intuïtief of strikt. Je optimale aanpak hangt van je eigen “manier van denken” af, net als van de onderwerpen die je het meest liggen.

We behandelen verschillende Word Problemen om uit te vinden welke aanpak het beste werkt voor jou. We vinden het altijd zeer interessant om te zien dat mannen en vrouwen de natuurlijke neiging hebben om verschillende aanpakken toe te passen bij dit soort vragen! Over het algemeen gebruiken vrouwen handige intuïtieve short-cuts, terwijl mannen de neiging hebben om de meer “mechanische” aanpak toe te passen.

Sommige soorten vragen kunnen snel beantwoord worden door het toepassen van specifieke algoritmes of formules. Zogeheten “groep problemen” kunnen bijvoorbeeld het best worden opgelost door Venn diagrammen, terwijl problemen met auto’s en vliegtuigen die in verschillende of tegenovergestelde richtingen het best kunnen worden opgelost door de “totaal-relatief-snelheid formules”.

De GMAT is een Computer Adaptive Test (CAT), wat betekent dat vragen moeilijker worden wanneer je meer vragen correct beantwoordt. De eerste zes vragen tellen meer voor je eindscore dan latere vragen. Het is daarom belangrijk om je antwoorden op deze vragen te dubbelchecken en wat meer tijd aan deze dan aan latere vragen te besteden.

Scoringsalgoritme

Onbeantwoorde vragen worden feller bestraft dan onjuist beantwoorde vragen. Het is daarom belangrijk om, als je bijna geen tijd meer hebt, geschoold te gokken en door te klikken tot het einde van je test.